Georg Rueter (1875-1966)

"VROUWTJE" . Doek: 50 x 40 cm. Gesigneerd rechts boven en verso label met titel en "in Arti 1948".

Eu.  895,--

Wilhelm Christian "Georg Rueter" werd geboren te Haarlem. Was te Amsterdam leerling van de Tekenschool voor Kunstambachten, de Rijksnormaalschool en studeerde aan de Rijksacademie van 1894 - 1896. Hij woonde en werkte voornamelijk te Amsterdam. Schilderde, tekende, etste en lithografeerde portretten en stillevens. Was ook glasschilder (Nieuwe kerk te Delft en Pieterskerk te Leiden). Ontwierp ook postzegels, boekomslagen, kalenders etc... Was tot 1940 lector aan de Rijksacademie te Amsterdam. Verkreeg in 1951 een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam. O.a werk in Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam, Centraal Museum Utrecht, Het Nederlands Postmuseum te Den Haag, Frans Halsmuseum Haarlem, Singer Museum Laren en de Rijkscollectie.

427P.