Basje Pot (1922-2003)

INTERIEUR MET PLANT EN POPPEN. Doek: 80x65 cm. Gesigneerd rechts onder.

Eu. 375,--

undefined

Basje (Bastiaantje) Pot werd geboren te Rotterdam en woonde en werkte aldaar. Vanaf 1964 in Amsterdam. Studeerde aan de Academie voor B.K. te Rotterdam. Schilderde en aquarelleerde hoofdzakelijk portretten, balletten, interieurs en stillevens.

575P.