Pieter 't Hart (1925-1987)

TRAWLERS. Hardboard: 40 x 47,5 cm. Verso gesigneerd en titel plus '65.

Eu.  225,--

Pieter 't Hart was de oudste zoon van een IJmuidens vissersgezin. Hij woonde en werkte te IJmuiden. Op de lagere school al bleek zijn tekentalent, maar hij moest in de crisisjaren direct na de lagere school aan de slag in de Hoogovens. Daar werkte hij tot 1953, het jaar waarin hij ontslag nam om zich geheel op de schilderkunst te gaan toeleggen. Hij schilderde vooral havens en schepen, aanvankelijk met zware en donkere contouren. Later lichter en meer impressionistisch.

2290.