louis Boermeester (1908-1992)

ADAM EN EVA ZITTEND. Krijt/aquarel: 30 x 24 cm. Gesigneerd links onder. Ca. 1956 - voorstudie. Herkomst: Veiling nalatenschap jaren '90.

Eu.   120,--

Louis Boermeester werd geboren te Amsterdam. Hij studeerde aan de Quellinusschool en de Rijksacademie aldaar. Woonde en werkte in Amsterdam, Ambler (VS) en vanaf 1959 weer in Amsterdam. Verbleef ook in Frankrijk en Italië. Schilderde, tekende en aquarelleerde religieuze en mythologische onderwerpen en portretten. Tevens glazenier en bekend om zijn gebrandschilderde glas-in-lood ramen. O.a. in de Martinikerk te Bolsward en het groot Auditorium van de Leidse universiteit. Was tot zijn vertrek naar de VS in 1952 lid van St. Lucas. Verkreeg 3x een prijs in het  Willink van Collenfonds (1933, 1935 en 1937) en won de wedstrijd Vrouwe Vigelius in 1948.

484.